ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมNews & Activity
ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI เครือข่ายภาคเหน
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักนวัตกรรมและบริการสังคม จัดประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI... 04/05/2560
ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดง
ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "... 04/05/2560
ลงพื้นที่คัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ OTOP
บุคลากรสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม ลงพื้นที่ประสานงานสนง.พัฒนาชุมชนน่าน และ สนง.... 04/05/2560
กิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ราชภัฏเจียงฮาย
ผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วม... 07/04/2560
พิธีเปิดวันกาดนัดราชภัฏเจียงฮาย 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ... 30/03/2560
การสร้างแบบทดสอบด้วย PISA
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างแบบทดสอบด้วย PISA"วันอาทิตย์ที่... 26/03/2560
ความปลอดภัยในชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย... 21/03/2560
การสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ
พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม"การสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ" วันเสาร์... 18/03/2560
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
มกราคม 2561